Kurumlarında Yemekhane Hizmeti Olmayan Memurların Yemek Yardımı

Yemekhanesi Olmayan Kurumlarda Memurun Yemek Yardımı  Devlet memurlarına yiy

Kurumlarında Yemekhane Hizmeti Olmayan Memurların Yemek Yardımı

Yemekhanesi Olmayan Kurumlarda Memurun Yemek Yardımı 


Devlet memurlarına yiyecekleri yemek bedellerine devletçe katkı sağlanmaktadır.Yemekhanesi olan kurumlar açısından her hangi bir sorun yokken yemekhanesi olmayan kurumlarda yemek yardımı yapılması konusunda sıkıntı çıkmaktadır.Bu nedenle yemekhanesi olmayan kurumlarda çalışan personellerinde yemek yardımından faydalanabilmesi için yemek yardımına ilişkin mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmıştır.


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca hazırlanarak 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır.


Söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına aktarılması ve memurlardan alınması gereken yemek  bedelinin  alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları, mümkün bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2017, 15:06
YORUM EKLE