Kefalet Senetleri de İhalelerde Teminat Olarak Kabul Edilecek

ihalelerde teminat olarak kullanılacak senetler, Kefalet Senetleri de İhalelerde Teminat Olarak Kabul Edilecek, ihalelerde teminat olarak kabul edilecek olan

Kefalet Senetleri de İhalelerde Teminat Olarak Kabul Edilecek

ihalelerde teminat olarak kullanılacak senetler, Kefalet Senetleri de İhalelerde Teminat Olarak Kabul Edilecek, ihalelerde teminat olarak kabul edilecek olan değerler hangileridir.

Kefalet Senetleri de İhalelerde Teminat Olarak Kabul Edilecek

Kefalet Senetleri de İhalelerde Teminat Olarak Kabul Edilecek

Bilindiği üzere 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlere ilişkin mevzuatsal düzenleme 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 34. maddesinde yapılmış ve ilgili madde de ihalelerde teminat olarak kabul edilecek değerler başlıklar halinde sayılmıştır.05.12.2017 tarihli resmi gazete yayımlanan 7061 sıra nolu Torba Yasa olarak nitelendirilen kanunla yapılan düzenleme sonucunda kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin ihalede teminat olarak kullanılmasına imkan sağlanmıştır.Yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

MADDE 65- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesine "Çerçeve anlaşma" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki "Teminat mektubu" tanımı eklenmiştir.

"Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,"

MADDE 66- 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teminat mektupları."

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 20:00
YORUM EKLE