Kaybedilen davalarda vekalet ücret ödemesi muhasebe kaydı

kamuya karşı açılan davalarda davanın kaybedilmesi durumunda vekalet ücreti ödemelerinin muhasebe nazım hesaplarında takip edilmesi

Kaybedilen davalarda vekalet ücret ödemesi muhasebe kaydı

kamuya karşı açılan davalarda davanın kaybedilmesi durumunda vekalet ücreti ödemelerinin muhasebe nazım hesaplarında takip edilmesi

Kaybedilen davalarda vekalet ücret ödemesi muhasebe kaydı

Kaybedilen davalarda vekalet ücret ödemesi muhasebe kaydı 

Kamu idarelerince kaybedilen davalarda karşı taraf avukatlarına ödenecek olan vekalet ücretlerinin muhasebe kayıtlarında nazım hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak  Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 22.06.2016 tarih ve 90192509-220.05-12007 sayılı “Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemeleri” konulu yazısında; Genel bütçeli bir idarenin taraf olduğu ve kaybettiği bir dava sonucunda mahkeme karşı taraf avukatına vekalet ücreti ödenmesine karar verilmesi durumunda, 998.01.01 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı ve 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabının kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. Maliye Bakanlığının 2018 Yılı Genel Bütçe Detaylı Hesap Planı’nda da 998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabının ekonomik kod 01 düzeyinde Avukatlık Vekâlet Ücretleri alt kodunun tanımlandığı görülmektedir.

Bu itibarla,

- Kaybedilen davalar nedeniyle karşı taraf avukatına ödenen vekalet ücretlerinin, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, ilgili olduğu dönemde tahakkuk kayıtlarının yapılması suretiyle, ilgili olduğu dönemde mali tablolara yansıtılması,

- Kaybedilen davalar nedeniyle ödenen avukatlık vekalet ücretlerinin 998 ve 999 nolu nazım hesaplarda izlenmesi, gerekmektedir

YORUM EKLE