Kamu Zararında Faiz Başlangıç Tarihi

Kamu Zararlarında Faiz Başlangıç Tarihi kamu zararı için uygulanacak faiz başlangıç tarihi olarak kamu zararının oluştuğu  tarih faiz başlangıç

Kamu Zararında Faiz Başlangıç Tarihi

Kamu Zararlarında Faiz Başlangıç Tarihi kamu zararı için uygulanacak faiz başlangıç tarihi olarak kamu zararının oluştuğu  tarih faiz başlangıç tarihi olarak alınmaktadır.Bu nedenle faiz başlangıç tarihinin tespiti için aşağıda başlıklar halinde sayılan durumlarda belirtilen tarihlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Kamu Zararında Faiz Başlangıç Tarihi

Kamu Zararlarında Faiz Başlangıç Tarihi

Kamu Zararları yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre bazı istisnai durumlar haricinde kamu zararı için uygulanacak faiz başlangıç tarihi olarak kamu zararının oluştuğu  tarih faiz başlangıç tarihi olarak alınmaktadır.Bu nedenle faiz başlangıç tarihinin tespiti için aşağıda başlıklar halinde sayılan durumlarda belirtilen tarihlerin dikkate alınması gerekmektedir.Kamu zararları yönetmeliğinin 17. maddesinde yer alan hükümlere göre  kamu zararının oluştuğu tarih olarak kabul edilecek olan tarihler aşağıda gösterilmiştir.

- Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarih,

bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarih kamu zararının oluştuğu tarih olarak kabul edilecek ve ilgili tutarların tahsilinde faiz bu tarihlere göre hesaplanacaktır.Veznedar ve muhasebe yetkilisi mutemetlerinin veznelerinde tespit edilen açıklar farklı günlerde meydana gelmiş ise her bir açık için ayrı faiz hesaplaması yapılması gerekmektedir.

- İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da

sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla

ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarih kamu zararının oluştuğu tarih olarak kabul edilecektir.

- Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen

taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

-İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde,

ödemenin yapıldığı tarihte,

- İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz

konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte,
- Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir

kaydedilmesi gerektiği tarihte, oluşmuş kabul edilir.

Yukarıda başlıklar halinde sayılan durumlardaki tarihler yönetmelik hükmüne göre kamu zararının oluştuğu tarih olarak kabul edilecektir.Kamu zararları yönetmeliğinin 18 maddesinde "Kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir" hükmü yer almaktadır.Bu hüküm doğrultusunda idareler mevzuat hükümleri doğrultusunda başlıklar halinde saymış olduğumuz durumlara göre zararın oluştuğu tarihi baz alarak kamu zararlarının tahsilini faiz ile birlikte yapmak zorundadırlar.

Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmları ile tespit olunan kamu zararından doğan alacaklarda faiz başlangıç tarihi, ilâmda faizin başlangıcı hakkında hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir.
 

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 10:51
YORUM EKLE