Kamu Sosyal Tesislerinde Fiyatlandırma

Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ve konuk evi gibi sosy

Kamu Sosyal Tesislerinde Fiyatlandırma

Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ve konuk evi gibi sosyal tesislerine gittiğinizde en sık rastlanılan durumlardan birisi de fiyat farklılığıdır. Bir de kurum personeli değilseniz, durum daha da zor bir hal alır. Bazı kurumlar, kendi personeli ile kurum dışı personel arasında çok büyük fiyat farkı uygularken; bazı kurumlar ise nispeten daha yakın fiyatlar uygulamaktadır. İşlemin dayanağı sorulduğu zaman ise çoğu zaman konuya ilişkin yasal düzenlemelerden ziyade yetkili kişi veya kurulların bu yönde karar aldığı söylenir.


Konuya mevzuat yönüne bakacak olursak acaba mevcut düzenlemelere göre yapılan işlemler ne kadar doğrudur? Kurumlar fiyat tespitinde bu düzenlemelere uygun hareket ediyorlar mı? Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin konaklama ücretleri ve diğer usul ve esaslar, 178 sayılı KHK'nın verdiği yetkiye dayanılarak her yıl Ocak ya da Şubat ayında Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan tebliğ ile belirlenir. Bu yetki gereğince 21.01.2017 tarihli "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ Sayı: 2017-3" sayılı tebliğ yayınlanmıştır.


Tebliğin 3. maddesinde eğitim ve dinlenme tesisleri, 4. maddesinde ise misafirhaneler için asgari fiyat tarifesi belirlenmiştir. Bu iki maddenin idareleri bağlayıcı tarafı olduğu gibi inisiyatif kullanmalarına olanak bırakan tarafı da vardır. Şöyle ki; idareler hiçbir şekilde bu maddelerde yer alan ücretlerin altında bir ücret belirleyemezler. Bu, maddenin bağlayıcı tarafıdır. İdarelere takdir yetkisi kullanmalarına olanak sağlayan tarafı ise , maddede yer alan asgari konaklama ücretinin üzerinde bir rakamı serbestçe belirleyebilmeleridir. Geçici görevli personellerden alınacak ücretin ilk on gün için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, diğer günler için ise artırımsız gündeliklerinin ½’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamanını geçemeyeceği de bu maddede düzenlenmiştir.


Kurumlar, sosyal tesislerde konaklayacak kendi personelleri için ücret belirledikten sonra kurum dışından gelecek misafirler için konaklama ücreti tespit ederken uyacakları kurallar tebliğin 7. maddesinde düzenlenmiştir. "Ortak hususlar" başlıklı söz konusu maddede;


...


(9) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan;


a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.


b) Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurumları personeline, diğer kamu kurumlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurumların kendi personeli için uyguladığı tarife uygulanır.


c) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.


(10) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden dokuzuncu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alanların dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az % 50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.


...." hükmü yer almaktadır.


Madde de yer alan düzenlemelere baktığımızda;


a-Kurumdan emekli olan personellerin, eşlerinin, usül ve füruunun kurum personelleri ile aynı ücreti ödeyeceği,


b-Sosyal tesisi bulunmayan kurum personellerinin kurum personeli için belirlenen ücrete tabii olacağı,


c-Sosyal tesisi olan diğer kurum personelleri ile eşlerinin, usül ve füruunun ise sosyal tesisi işleten kurumun personellerine belirlenen ücretten %25 daha fazla ücret ödeyeceği,


d-Bunlar dışında kalan  kişilerin ise kurum personeli için belirlenen ücretten en az %50 daha fazla ücret ödeyeceği,


anlaşılmaktadır.


Bu maddenin a,b, ve c fıkralarında yer alan kamu personeli için konaklama bedellerini tespit ederken idarelerin takdir yetkileri bulunmadığı, d fıkrasına göre konaklama bedeli tespit edilirken ise, kurum personeli için belirlenen ücretin %50’sinden az olmamak üzere takdir yetkisi bulunduğu görülmektedir.


Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak;


İdare 2017 yılında kendi personeli için konaklama bedeli olarak 50-TL belirlediği varsayalım. Bu durumda idare;


a-Kendi kurumundan emekli personel, eşi, üsul ve füruu için alması gereken ücret; 50-TL'dir


b-Misafirhanesi olmayan diğer kurum personeli için alması gereken ücret; 50-TL'dir.


c-Misafirhanesi olan diğer kurum personellerinden alması gereken ücret;50+50*%25=62,5-TL'dir.


d-Bu kapsama girmeyen diğer kişilerden alınması gereken en az ücret; 50+50*%50=75-TL'dir.


e-Geçici Görevli 1. Derece Kadrolu personelden 2017 yılı için alınacak ücret;


i-)İlk 10 gün 37,25+37,25*%50=55,88-TL'dir.


ii-)Diğer günler için ise kişinin 2017 yılı gündeliğinin yarısı olan 18,63-TL’yi geçemez


Bunun dışında; 24 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Şehit ve Gazi yakınlarının da kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden kurum ve kuruluşların kendi personellerine uyguladıkları ücret tarifesi üzerinden kalmaları yönünde düzenleme yapmıştır.


Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.


 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2017, 08:01
YORUM EKLE