Kamu Konutlarında Kurum Tarafından Karşılanacak Lojman Giderleri

Lojmanlarda Hangi Giderler Kamu Kurumunca Karşılanır?Kamu Konutlarında Kurum Tarafından Karşılanacak Lojman Giderleri

Kamu Konutlarında Kurum Tarafından Karşılanacak Lojman Giderleri

Lojmanlarda Hangi Giderler Kamu Kurumunca Karşılanır?Kamu Konutlarında Kurum Tarafından Karşılanacak Lojman Giderleri

Kamu Konutlarında Kurum Tarafından Karşılanacak Lojman Giderleri

Lojmanlarda Hangi Giderler Kamu Kurumunca Karşılanır?

Kamu konutlarında zamanla oluşan giderlerden hangilerinin konutta ikamet edenler tarafından karşılanacağını daha önceki açıklamıştık. Bu yazımızda ise kurum tarafından karşılanacak giderler hakkında bilgi vereceğiz.

Lojmanların hangi giderlerinin kimin tarafından karşılanacağına dair düzenlemeler Kamu Konutları Yönetmeliği ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 294 sayılı Genel Tebliğ’de yer almaktadır.

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleribaşlıklı 26. Maddesinde; a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) (Değişik : 1.9.1986 - 86/10974) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez." hükmü yer almaktadır.

294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin “3.3 . Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler” başlıklı 3.3 maddesinde;

Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a-) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b-) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c-) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım giderleri,(EK:5)

 İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,

d-,) Konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait giderler,

kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır." hükmü yer almaktadır.

 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER

294 Sayılı Tebliğ Ek-5'de yer alan ve kurumca karşılanacak giderleri gösterir liste

[su_table]

Sıra

Gider

Kullanım

No

Ömrü

Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi

a. Ahşap kapı

20 yıl

1

b. PVC kapı

25 yıl

c. Ahşap pencere

20 yıl

ç. PVC pencere

25 yıl

d. Alüminyum kapı ve pencere

e. Çelik kapı (dış kapı)

20 yıl 25 yıl

2

Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi

20 yıl

Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi

a. Mutfak dolabı

10 yıl

3

b. Mutfak tezgahı (mermer)

10 yıl

c. Mutfak tezgahı (laminat)

10 yıl

ç. Seramik evye

10 yıl

d. Çelik evye

e. Mutfak tezgahı (mermerit)

10 yıl 10 yıl

4

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi

20 yıl

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi

5

a. Ahşap (rabıta, masif, lamine)

20 yıl

b. Marley

15 yıl

c. PVC esaslı laminat

15 yıl

6

Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi

20 yıl

7

Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

8

Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

9

Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi

20 yıl

Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi

a. Duş teknesi

15 yıl

10

b. Banyo küveti

c. Duşakabin

ç. Banyo dolabı

15 yıl 15 yıl 10 yıl

11

Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi

15 yıl

12

Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi

a. Termosifon

b. Şofben

c. Banyo kazanı

d. Kombi

10 yıl 10 yıl 10 yıl 15 yıl

13

Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

14

Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi

10 yıl

15

Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması

_

16

Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil)

10 yıl

17

Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası

10 yıl

18

Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi

19

Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi

20 yıl

20

Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi

_

21

Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılması

Bir defaya mahsus yapılacaktır

22

Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi

23

Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda, çevre emniyeti kamera sisteminin yenilenmesi,

7 yıl

24

Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları, radyotörler vb.) yenilenmesi

_

25

Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi

26

Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi

27

Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi

10 yıl

[/su_table]

NOT

  • Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.
  • Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.
  • Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.
  • Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.
  • Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.
  • EK:5’teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır.
  • Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan EK:5’teki listede yer alan ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel tarafından düzenlenecek teknik rapor ile konut envanterine dahil edilir ve bu tarihten sonra kullanım ömürleri başlatılır.

Kamu Konutları Yönetmeliği ve Tebliğ’de kurum tarafından karşılanacak giderler ve bu giderlerin karşılanma şartları sayılmıştır. Genel Tebliğ'in Ek-5 tablosunda yer alanların dışındaki giderler konutta ikamet edenler tarafından karşılanacaktır. Kurumca karşılanan giderlerin ikamet edenler tarafından kurum izni olmadan değiştirilmesi halinde ise bedeli kurum tarafından ilgiliye ödenmeyecektir. Ayrıca, kişisel kusur sebebiyle verilen zararlarda konutta ikamet edenler tarafından karşılanacaktır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022, 17:11
YORUM EKLE