Eksik imzalı belgede muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

harcama belgesinde eksik imza olursa muhasebe yetkilisi ödeme de sorumlu olur mu?

Eksik imzalı belgede muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

harcama belgesinde eksik imza olursa muhasebe yetkilisi ödeme de sorumlu olur mu?

Eksik imzalı belgede muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Eksik imzalı belgede muhasebe yetkilisinin sorumluluğu 

Muhasebe yetkililerin görev sorumluluklarına ilişkin olarak sayıştay başkanlığının 14.6.2007 tarih ve 5189 sayılı genel kurul kararında imza eksikliği ile ilgili olarak muhasebe yetkilisinin görev ve sorumluluğu ile alakalı aşağıda yer alan karar alınmıştır. Buna göre eksik imzanın durumuna göre muhasebe yetkilisi tek başına veya müteselsilen sorumlu olabilmektedir.

a) Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu

5018 sayılı Kanunun 61’inci maddesi uyarınca muhasebe yetkilisinin, ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını arama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu nedenle;

- Ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları olmakla birlikte, ödeme emri belgesi eki belgeler üzerinde herhangi bir imza eksiği varsa muhasebe yetkilisinin, ödeme emri belgesi üzerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine,

- Ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisinden sadece birinin imzası varsa, muhasebe yetkilisinin, imzası bulunan görevliyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine,

- Ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları yoksa muhasebe yetkilisinin tek başına sorumlu tutulması gerektiğine,

Çoğunlukla, karar verilmiştir.

YORUM EKLE