Doğrudan teminde ekap kaydı ve yasaklılık kontrolü

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre doğrudan temin ile yapılan alımlarda yasaklılık teyidi ve ekap kayıt işlemlerini yapmak zorunlumudur.

Doğrudan teminde ekap kaydı ve yasaklılık kontrolü

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre doğrudan temin ile yapılan alımlarda yasaklılık teyidi ve ekap kayıt işlemlerini yapmak zorunlumudur.

Doğrudan teminde ekap kaydı ve yasaklılık kontrolü

Doğrudan teminde ekap kaydı ve yasaklılık kontrolü 

Kamu idarelerince yapılan alımların sayı olarak önemli bir bölümü doğrudan temin usulü ile yapılmaktadır. 4734 sayılı kanunun 22 maddesi kapsamında yapılan doğrudan alımlarda idarelerin yasaklılık teyidi ve ekapa kayıt işlemi yapıp yapmayacağı hususu merak konusu olmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar kamu ihale tebliğinin ilgili bölümlerinde yapılmıştır.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda yasaklılık teyit işlemleri 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teyit işlemleri” başlıklı 30.5.4’üncü maddesinde 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmeyeceği; ancak anılan Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda ekap kayıt işlemleri 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin EKAP üzerinden yapılacak diğer işlemleri düzenleyen 30.9.2’nci maddesinde ise, doğrudan temin yoluyla yapılan alımların, takip eden ayın onuncu gününe kadar Doğrudan Temin Kayıt Formu doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınacağı ifade edilmiştir.

YORUM EKLE