Deprem bölgesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için ön mali kontrol tutarları güncellendi

Deprem bölgesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için ön mali kontrol tutarları güncellendi

Deprem bölgesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için ön mali kontrol tutarları güncellendi

Deprem bölgesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için ön mali kontrol tutarları güncellendi

Deprem bölgesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için ön mali kontrol tutarları güncellendi

Deprem bölgesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için ön mali kontrol tutarları güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 06/02/2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan parasal tutarların olağanüstü hal süresince; mal ve hizmet alımları için on beş milyon Türk Lirası, yapım işleri için kırk beş milyon Türk Lirası olarak uygulanmasına karar verdi.

YORUM EKLE