"97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" konulu KBS Duyurusu

'97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)' konulu KBS Duyurusu

"97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" konulu KBS Duyurusu

"97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" konulu KBS Duyurusu

"97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" konulu KBS Duyurusu

"97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" konulu KBS Duyurusu

023/9 SAYILI KBS DUYURUSU_02.08.2023_Sayı:2361732

"97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)"

Bilindiği üzere, 15/07/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 28 inci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 40 ıncı maddede özetle; aylıklarını çeşitli mevzuat hükümlerine göre alan kamu personeline 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacağı; söz konusu ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı ve bu ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında, ilave ödeme için Sistemde Tazminat Kod Bilgileri Referans Tablosunda "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodu eklenmiş ve söz konusu tazminat kodu merkezden personel için sisteme geçici olarak yüklenmiştir.

Ancak, herhangi bir nedenle "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" kodlu tazminat yüklenmemiş olanlar için; mutemetlerce maaş/ücret bilgi girişi ekranından ilgili kişinin bilgileri ekrana getirilerek Diğer Tazminat ekranından "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodunun eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 7456 sayılı Kanunun 28 inci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 40 ıncı maddede sayılmaması nedeniyle ilave ödemeden yararlandırılmayacak personelin bilgileri mutemetlerce maaş/ücret bilgi girişi ekranından ekrana getirilerek Diğer Tazminat ekranından "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodunun silinmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, gerekli kontrol ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra, maaş/ücret hesaplama ekranlarında bulunan HESAPLA butonunun arkasında ONAYLA butonu da otomatik olarak çalışmakta olup mutemetlerce HESAPLA butonuna basıldığında, merkezden geçici olarak yüklenen "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" kodlu ilave ödemeye mutemetlerce nihai hali verilmiş olacak ve ilave ödemenin kişi bazında Sisteme yüklenmesi sağlanmış olacaktır.

Bilgileri ile gereğini arz ve rica ederim.

Serkan YÜCEER

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdürü

DAĞITIM :

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Iı ve Iıı Sayılı Cetvelde Yer Alıp KBS Personel Modülünü Kullanan İdarelere

- 81 İl Valiliğine

YORUM EKLE