6183 kanunun 51 madde gecikme faiz oranı 3,5 oldu

6183 sayılı amme alacakları kanununun 51 maddesine göre alınacak olan gecikme faiz oranları her ay için ayrı ayrı olmak üzere % 3,5 olarak belirlenmiştir.

6183 kanunun 51 madde gecikme faiz oranı 3,5 oldu

6183 sayılı amme alacakları kanununun 51 maddesine göre alınacak olan gecikme faiz oranları her ay için ayrı ayrı olmak üzere % 3,5 olarak belirlenmiştir.

6183 kanunun 51 madde gecikme faiz oranı 3,5 oldu

6183 kanunun 51 madde gecikme faiz oranı 3,5 oldu

6183 sayılı amme alacakları kanununun 51 maddesine göre alınacak olan gecikme faiz oranları her ay için ayrı ayrı olmak üzere  % 3,5 olarak belirlenmiştir.

YORUM EKLE