Naklen üst göreve atanan kişi yeni görevine ait maaşı ne zaman alır

Naklen üst göreve atanan kişi yeni görevine ait maaşı ne zaman alır

Naklen üst göreve atanan kişi yeni görevine ait maaşı ne zaman alır

Naklen üst göreve atanan kişi yeni görevine ait maaşı ne zaman alır

kamu kurumlarında gerek görevde yükselme sınavı ile gerekse naklen yapılan atamalarda daha üst göreve atanan memurların yeni görevlerine ilişkin maaşı ne zamandan itibaren alacakları kurumlarda terddütlere neden olmaktadır. Özellikle eski görevine ilişkin maaşı alan memurun o ay içinde yeni görevinde hizmet yapmış olması memurlarca yeni görevine ilişkin maaş farkı taleplerine neden olmaktadır. Yeni atanmış olduğu göreve ilişkin  atama kararnamesinde 68 / b hükmüne yer verilen memurlara maaş farkları ödenmekteyken 68/ b hükmüne yer verilmeyen memurlara bu fark genellikle ödenmemektedir. Kurumlar maaş farkı ödememe gerekçesi olarak 657 sayılı kanunun 169 maddesini göstermektedir. Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda verillmiş olan örnek danıştay ve  sayıştay kararlarında ise memurun eski görevinden ilişiğinin kesildiği günden itibaren yeni görevinin maaşını alma hakkına sahip olduğu yönünde karar vermiştir.

İlgili kararlar aşağıda yer almaktadır. Kurumlar arasında farklı uygulamalara yer verilmemesi açısından konu hakkında yasal bir düzenlemenin yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Danıştay 11. Dairesi 18.3.2003 tarihli ve E.2000/9268, K./1130 sayılı Kararında; yıllık izni sırasında başka bir göreve naklen atama işlemini tebellüğ eden davacının bu andan itibaren yeni kadro ve görevi için öngörülen aylığıa hak kazandığını, memurun atama emrini tebellüğ etmesiyle birlikte yeni bir hukuki statüye girdiği açık olup eski kadro ve göreviyle irtibatı kesildiği, atama emrini tebellüğ etmekle birlikte yeni kadro görevi için öngörülen aylığa hak kazandığını belirtimiştir.

Benzer bir konuda Sayıştay 4. Dairesi 18.11.1997 tarihli ve 28494 sayılı Kararında; memur olarak görev yapmaktayken sınavla müfettiş yardımcılığına atanan kişilerin görev değişikliklerinin 657 sayılı Kanunun 169. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine, ilgililere yeni göreve ilişkin zam ve tazminat farklarının kıst olarak ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturmayacağına karar vermiştir.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 14:15
YORUM EKLE