idari büro ve idari destek personeli ek ödeme oranları artıyor

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6 .dönem toplu sözleşme ile 4 b sözleşmeli idari büro memurları ile 4 b idari destek personeli ek ödeme oranları artacak

idari büro ve idari destek personeli ek ödeme oranları artıyor

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6 .dönem toplu sözleşme ile 4 b sözleşmeli idari büro memurları ile 4 b idari destek personeli ek ödeme oranları artacak

idari büro ve idari destek personeli ek ödeme oranları artıyor

idari büro ve idari destek personeli ek ödeme oranları artıyor

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6 .dönem toplu sözleşme ile 4 b sözleşmeli idari büro memurları ile 4 b idari destek personeli ek ödeme oranları artacak Toplu sözleşmenin genel esaslar başlıklı bölümünün 53 . maddesinde yer alan hüküm aşağıda yer almaktadır.

İdari büro görevlisi ile idari destek personelinin ek ödemesi

MADDE 53- (1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca idari büro görevlisi ve idari' destek personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduktan ek Ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

YORUM EKLE