2022 ve 2023 yılları eğitime hazırlık ödeneği

2022 ve 2023 yılları eğitime hazırlık ödeneği tutarları

2022 ve 2023 yılları eğitime hazırlık ödeneği

2022 ve 2023 yılları eğitime hazırlık ödeneği tutarları

2022 ve 2023 yılları eğitime hazırlık ödeneği

2022 ve 2023 yılları eğitime hazırlık ödeneği tutarları 

Öğretim yılına hazırlık Ödeneği

MADDE 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir.

ı

YORUM EKLE