Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı?

Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı? 6. dönem toplu sözleşmesinde şeflerin özel hizmet tazminatı

Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı?

Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı? 6. dönem toplu sözleşmesinde şeflerin özel hizmet tazminatı

Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı?

Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı?

6. Dönem toplu sözleşmesinde bir çok konuda düzenleme yapıldı. Bir kısım ödemeler artırılırken bazılarında ise 5. dönem toplu sözleşmedeki hükümleri korundu. Şeflerin özel hizmet tazimanatında da bir önceki toplu sözleşme dönemi ile aynı kalan ödemelerden birisi oldu. 5. dönem toplu sözleşmede olduğu gibi 6. dönem toplu sözleşme döneminde de özel hizmet tazminatları 10 puan artırımlı ödenecek.  

6. dönem toplu sözleşmesine yer alan hüküm aşağıda yer almaktadır.

"Şeflerin özel hizmet tazminatı

MADDE 29- (1) Şef kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir."

YORUM EKLE