Toplu sözleşmede idari personele üniversiteler arası tayin hakkı

Toplu sözleşmede idari personele üniversiteler arası tayin hakkı

Toplu sözleşmede idari personele üniversiteler arası tayin hakkı

Toplu sözleşmede idari personele üniversiteler arası tayin hakkı

Toplu sözleşmede idari personele üniversiteler arası tayin hakkı

Toplu sözleşmede idari personele üniversiteler arası tayin hakkı

6. Dönem Toplu Sözleşmesinde üniversitelerde görev yapan idari personele tayin hakkı tanındı. Üniversitelerde görev yapan idari personelin yıllardır dile getirdiği yer değişikliği hakkı talebi bu toplu sözleşmede kısmen de olsa karşılık buldu. İdari personel muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dahilinde; aynı sınıftaki memurlar ise karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri için çalışma yapılacak.  Böylece, çalışma tamamlandığında idari personele sağlık mazereti, aile birliği ve can güvenliği mazereti sebebiyle tayin hakkı tanınacak. Aynı sınıfatki memurlar becayiş yapabilecek.

İdari personelin, yükseköğretim kurumları dışındaki kurumlara ise geçişi ise eskiden olduğu gibi yürütülecek.

İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği

MADDE 34- (1) Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dahilinde; aynı sınıftaki memurlar ise karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

YORUM EKLE