375 KHK Göre 28 B Tazminata Kimlere Ödenir

375 KHK Göre 28 B Tazminata Kimlere Ödenir , 375 sayılı Khk da yer alan düzenlemelere göre belli görevlerde bulunanlara 28 b tazminatı ödenmektedir.

375 KHK Göre 28 B Tazminata Kimlere Ödenir

375 KHK Göre 28 B Tazminata Kimlere Ödenir 

375 sayılı Khk da yer alan düzenlemelere göre belli görevlerde bulunanlara 28 b tazminatı ödenmektedir.

28/B tazminatından, görev yaptıkları yerler esas alınarak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç)

-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel,

-3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi personel,

-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel,

-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi personel,

-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel,

-Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel,

-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel,

-Güvenlik korucuları (geçici köy korucuları)

yararlanabiliyor.

Öte yandan, bu tazminatın kime ne kadar ödeneceği ile hangi hallerde ödenmeyeceğine ilişkin hususlar; görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personel teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Kapsamda olan kamu görevlilerinden; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde görev yapanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görev yapanlar ve OHAL ilanının ülkenin genelinde olması durumunda Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek yerlerde görev yapanlar bu ek tazminattan yararlanabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 15:51
YORUM EKLE