Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı

Harcırah Kanununa Göre Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı , memurun il veya ilçe içindeki görevlerinde yol parası ödemesi Memuriyet mahalli içerisinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ  memuru, posta dağıtıcısı, evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı

Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı

Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı

6245 sayılı harcırah kanununun 28. maddesinde "Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir." hükmüne yer verilmiştir. İlgili hüküm gereğince memurun memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmeden dolayı yapmış olduğu yol masraflarını alma hakkı bulunmaktadır.

Memuriyet mahallî içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilmektedir. Buradaki gerçek masraf belgelendirmiş ve gerçekleşmiş masrafı içermektedir. Mutat taşıt ise alışılagelmiş olan minibüs, otobüs, tren, tramvay ve metro gibi araçları ifade etmektedir. Ancak acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraflar da yol masrafı olarak ödenmekte.  Memuriyet mahalli içerisinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ  memuru, posta dağıtıcısı, evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmemektedir. Bu gibi kişilere, Harcırah Kanunu kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart veriliyor. Böylece memurların bu kartı kullanarak toplu taşıma araçlarından faydalanması sağlanmaktadır. Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca belirlenmektedir

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 12:31
YORUM EKLE