KİT lerde Çalışan Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılma ait Genel Yatırım ve Finansman Programınına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü resmi gazete yayımlandı.İlgili kararın 8 maddesinde yer alan düzenlemelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerinde KİTlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemleri ile alakalı hükümlere yer verildi.

KİT lerde Çalışan Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak

KİT lerde Çalışan Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılma ait Genel Yatırım ve Finansman Programınına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü resmi gazete yayımlandı.İlgili kararın 8  maddesinde  yer alan düzenlemelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerinde KİTlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemleri ile alakalı hükümlere yer verildi.

Buna göre KİT lerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçilerin aşağıda yer alan şartları taşıyanlar sürekli  işçi kadrolarına geçişi yapılabilecek.

-4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam ediyor olmak 

-Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı olarak yapacağı sınavda başarı olmak.

Cumhurbaşkanlığı Kararında Yer alan Düzenleme 

Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdamı 

MADDE 8- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

  1. Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır.
  2. Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.
  3. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.
  4. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir
  5. Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.
  6. Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülür.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 13:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.