Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri ve Üst Disiplin Amirleri Listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri listesi yeniden belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

A) MERKEZ TEŞKİLATI

1-

BAKANLIK MAKAMI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Bakan Yardımcısı

Bakan

-

b)

Bakan Müşaviri

Bakan

-

c)

Müsteşar Yardımcısı (Ş)

Bakan Yardımcısı

Bakan

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

d)

İç Denetim Birimi Başkanı, îç Denetçi

Bakan Yardımcısı

Bakan

e)

Diğer Personel

1 - Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

-

2- Bakan Yardımcılığı Personeli

Bakan Yardımcısı

-

3- İç Denetim Birimi Personeli

İç Denetim Birim Başkanı

-

2-

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Bakan

-

b)

Başmüfettiş, Müfettiş. Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Bakan

c)

Şube Müdürü, Araştırmacı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

-

ç)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

3-

STRATEJİ GELİŞTİRME

BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakan Yardımcısı

c)

Diğer Personel

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

4-

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Şube Müdürü, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

Bakan Yardımcısı

c)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

5-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-

6-

MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Daire Başkanı

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Avukat, Şube Müdürü, Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Daire Tabibi, Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim

Daire Başkanı

Bakan Yardımcısı

c)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

7/1-

GENEL MÜDÜRLÜKLER

(Genel Müdür Yardımcılığı Bulunan)

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

c)

Daire Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Ç)

Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Araştırmacı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Araştırmacı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

d)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

7/2-

GENEL MÜDÜRLÜKLER

(Genel Müdür Yardımcılığı Bulunmayan)

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Daire Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

c)

Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Araştırmacı

Daire Başkanı

Genel Müdür

ç)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

B) TAŞRA TEŞKİLATI

1-

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK IL MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Vali

Bakan Yardımcısı

b)

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Vali

c)

Şube Müdürü, Müdür (Ö)

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

ç)

Emlak Müdürü

Milli Emlak Dairesi Başkanı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

d)

Milli Emlak Müdür Yardımcısı

Milli Emlak Müdürü

Çevre ve Şehircilik Tl Müdürü

e)

Emlak Müdür Yardımcısı

Emlak Müdürü

Milli Emlak Dairesi Başkanı

f)

Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Uzman Yardımcısı (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bulunan İller)

Emlak Müdürü

Milli Emlak Dairesi Başkanı

g)

Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Uzman Yardımcısı (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bulunmayan İller)

Milli Emlak Müdürü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

ğ)

Milli Emlak Müdürlüğünde Görev Yapan Diğer Personel

Milli Emlak Müdürü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

h)

Emlak Müdürlüğünde Görev Yapan Diğer Personel

Emlak Müdürü

Milli Emlak Dairesi Başkanı

ı)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

2-

İLÇE BİRİMLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Milli Emlak Müdürü

Kaymakam

Vali

b)

Milli Emlak Müdürlüğündeki Diğer Personel

Milli Emlak Muduru

Kaymakam

c)

Milli Emlak Müdürlüğü Bulunmayan İlçelerdeki Milli Emlak Şefliği Personeli

Kaymakam

Vali

C) DÖNER SERMAYE

1-

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

UST DİSİPLİN AMİRİ

a)

İşletme Müdürü

Bakan Yardımcısı

-

b)

Diğer Personel

İşletme Müdürü

-

Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

1-

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ İLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü

İlgili Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

b)

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü

İlgili Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

c)

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü

İlgili Genel Müdür

ç)

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü

İlgili Genel Müdür

d)

Müdürlüklerdeki Diğer Personel

İlgili Müdür Yardımcısı

İlgili Müdür

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 11:31
YORUM EKLE