Memur Evlilik İzni

Kardeşi Evlenen Memur Evlilik İzni Alabilir mi?

Devlet memurlarının kullanabileceği mazeret izinlerinden biriside evlilik iznidir.Memurun kendisinin evlenmesi halinde Devlet Memurları kanununa göre 7 gün mazeret izni kullanma hakkı bulunmaktadır.Memurun yakınlarının evlenmesi halinde evlilik izninden faydalanıp faydalanmayacağı hususu ise memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır.Memurun kendisinin haricinde hangi yakınlarının evlenmesi halinde evlenme izni alabileceğini mevzuat hükümlerine göre açıklamaya çalışalım.

Memurlara verilecek olan evlenme iznine ilişkin yasal düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları kanununun mazeret izinlerinin anlatıldığı 104. maddesinde yapılmıştır.İlgili madde de yer alan düzenlemede " Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir" hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere memura verilecek olan evlenme izni memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde verilebilecek bir mazeret izni olup bunun dışında memurun kardeşinin anne veya babasının, veya eşinin kardeşinin veya akrabalarının evlenmesi halinde verilebilecek bir izin değildir.

Memurun akrabalarından yakınlarından  sadece çocuğunun evlenmesi halinde evlenme izni kullanabilecektir.

Memurun çocuğunun evlenmesi halinde kullanacağı evlenme evlilik iznini çocuğunun evlenme tarihinde kullanabilecek, düğün veya nikah tarihlerinden birbirinden farklı olması halinde ise bu iki tarihten birinde kullanabilecektir.

Memur yıllık iznini keserek göreve başlayabilir mi? Memur yıllık iznini keserek göreve başlayabilir mi?