Kadın memurun doğum öncesi izin süresi 

Kamuda memur olarak çalışan kadın memurların hamile olmaları halinde doğum öncesinde ve doğum sonrasında analık izni doğum izni kullanma hakları vardır. kadın memurun doğum nedeniyle kullanacağı bu analık izninde doğum öncesinde ve doğum sonrasında olmak üzere izin hakkı tanınmıştır. Doğum öncesinde bayan memurun kullanacağı doğum izni belli şartlarda doğum sonrası analık izin sürelerine eklenebilir.Kadın memurun doğum öncesindeki izin sürelerinin ne kadar olduğu ve doğum öncesi analık izninin hangi şartlar altında doğum sonrası analık iznine ekleneceğine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SORU : Doğum öncesi ve doğum sonrası izin kaç gündür, kullanılamayan doğum öncesi izni doğum sonrası izne ilave edilebilir mi?

CEVAP : Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.