Yıllık izinde rapor alan memurun yıllık izin hesabı nasıl yapılır

yıllık izinde sağlık raporu alarak hastalık izni alan memur ne zaman göreve başlar, memur izinde sağlık raporu alırsa yıllık izni kesilir mi?, memur

Yıllık izinde rapor alan memurun yıllık izin hesabı nasıl yapılır

yıllık izinde sağlık raporu alarak hastalık izni alan memur ne zaman göreve başlar, memur izinde sağlık raporu alırsa yıllık izni kesilir mi?, memur yıllık izinde sağlık raporu alabilir mi

Yıllık izinde rapor alan memurun yıllık izin hesabı nasıl yapılır

Yıllık izinde rapor alan memurun yıllık izin hesabı nasıl yapılır 

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.

Buna göre;

a- Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir.

ÖRNEK 1- 5.6.2013 tarihinde 17 gün yıllık izin alan ve 22.6.2013 tarihinde göreve başlaması gereken memurun, 19.6.2013 tarihinde 10 gün rapor alması halinde, raporun bitimini izleyen 29.6.2013 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. Alınan yıllık izinden rapor nedeniyle kullanamadığı, 3 günlük iznini ise amirin uygun göreceği bir tarihte kullanabilecektir.

b- Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona vermesi halinde; ilgilinin yıllık izninden geri kalan kısmını, izin vermeye yetkili amirinden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanması mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK- 10.7.2012 tarihinde 16 gün yıllık izin alan ve 26.7.2012 tarihinde göreve başlaması gereken memurun, 13.7.2012 tarihinde 7 gün rapor alması halinde, raporun bitiş tarihi olan 19.7.2012 tarihinden sonra geri kalan 6 günlük iznini kullanmaya devam edecek ve izninin bitiş tarihini müteakiben (26.7.2012) göreve başlayacaktır. Rapor nedeniyle kullanamadığı 7 günlük izin, ilgilinin isteği halinde amirin uygun göreceği bir tarihte kullandırılabilecektir.

c- Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izninin daha sonra kullandırılması mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK- 7.8.2012 tarihinde 18 gün yıllık izin alan bir memurun hastalanması nedeniyle 14.8.2012 tarihinde 11 gün rapor alması halinde rapor bitim tarihi ile yıllık izin bitim tarihi aynı güne rastladığından memurun 25.8.2012 tarihinde görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan 11 günlük yıllık izni, amirin uygun göreceği bir tarihte kullandırılabilecektir

YORUM EKLE