Yıllık İzinde Memurun Yol İzni Hakkı

Yıllık İzinde Memura Kaç Gün Yol İzni Verilebilir? Yıllık İzinde Memurun Yol İzni Hakkı, yol izni gelecek yıla devredermi, amir yol izni vermek zorundamı

Yıllık İzinde Memurun Yol İzni Hakkı

Yıllık İzinde Memura Kaç Gün Yol İzni Verilebilir?

Memurların yıllık izin kullanırken yıllık izinle birlikte yol izni kullanma haklarıda bulunmaktadır.Memurların kullanabileceği yol izninde idareler farklı uygulamalar yapmaktadırlar.


Memur olarak görev yapanlara bazı idarelerin kullandırdığı bazı idarelerin ise kullandırmadığı uygulamada idareden idareye farklılık  gösteren yıllık izne ayrılan memurun kullanabileceği yol iznini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere Devlet Memurları Kanununun 102. Maddesinde memurların yıllık izinlerine ilişkin bilgiler verilmiş ve ilgili maddenin sonunda memurların yıllık izinle beraber kullanabilecekleri yol izninden “Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir” şeklinde bahsedilmiştir.

Kanun maddesinde yer alan iki ifade dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi zorunlu hallerde ifadesi diğeri ise eklenebilir ifadesidir. Zorunlu hallerin neler olduğu kanunda açıklanmamıştır. Eklenebilir ifadeside bu iznin amirin takdiri doğrultusunda verilebilecek bir izin olduğunu göstermektedir.

Zorunlu hallerin ne olduğu hususunda mevzuatımıza baktığımızda daha önceki yıllarda yayımlanmış olan 62. Sıra nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde “Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır” şeklinde bir hüküm bulunmaktadır.

İlgili tebliğ hükmünden yol izni hakkının her izne ayrılan memur için verilebilecek bir izin olmadığı kanunda yer alan zorunlu ifadesi tebliğde çok zorunlu ve çok ender durumlarda ifadesi ile bu iznin çok istisnai bir izin olduğunu göstermektedir.

Tebliğ hükümlerinden net olarak anlaşılan tek hüküm “memurların bu izin hakkından faydalanmak için yıllık izinlerini öncelikle memuriyet mahalleri dışında geçirmeleri” gerektiği hususudur. Diğer hususlar ise kişiden kişiye değişebilecek konular olduğundan farklı kurumlarda farklı uygulamalara rastlanmaktadır.

Burada izin vermeye yetkili amirlerin hakkaniyet çerçevesinde günümüz olağan şartlarına göre durumu değerlendirerek yol iznini vermesi gerektiğini düşünüyoruz

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 08:51
YORUM EKLE