Öğretmenler Mazeret İzinlerini Kimden Alırlar

Öğretmenler Mazeret İzinlerini Kimden Alırlar Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapanları mazeret izni almak isterlerse bu izinler okul

Öğretmenler Mazeret İzinlerini Kimden Alırlar

Öğretmenler Mazeret İzinlerini Kimden Alırlar Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapanları mazeret izni almak isterlerse bu izinler okul müdürüncemi yoksa milli eğitim müdürlüğüncemi verilmeli

Öğretmenler Mazeret İzinlerini Kimden Alırlar

Öğretmenler Mazeret İzinlerini Kimden Alırlar

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışanların kullanacakları izinlere ilişkin düzenlemeler Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesi ile yapılmıştır.İlgili izin yönergesinde yer hususlar doğrultusunda öğretmenlerin kullanacakları izinleri kimlerden alacağını açıklamaya çalışacağız.

İlgili yönergenin  İzin vermeye yetkili amirler  başlıklı maddesinde " Diğer memurlardan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri," hükmü yer almaktadır.İlgili hüküm doğrultusunda öğretmenlerin alacakları izinlerde görev yaptığı eğitim kurumunun müdürünün izin vermeye yetkili olduğu görülmektedir.Bunun yanında ilgili izin yönergesinin mazeret izni başlıklı 10 . maddesinde öğretmenlerin kullanabileceği mazeret izinleri sayılmıştır.İlgili mazeret izinleri verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri ve Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri şeklinde iki başlık halinde açıklanmıştır.Kullanılacak olan mazeret iznine göre ise izin verecek makamlar farklı belirlenmiştir.İzin türüne göre izin verecek makamlar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 

Mazeret İzin Türü  İzin Verecek Makam  Açıklama 
 

Analık İzni

 

(Verilmesi Zorunlu İzin)

Eğitim Kurumu Müdürleri Yönerge 10 md.(1) a.b.c.ç
 

Doğum Yapanların Süt İzni 

 

(Verilmesi Zorunlu İzin)

Eğitim Kurumu Müdürleri Yönerge 10 md.(1) d 
 

Babalık İzni 

 

(Verilmesi Zorunlu İzin)

Eğitim Kurumu Müdürleri Yönerge 10 md (1)e
 

Evlilik İzni 

 

(Verilmesi Zorunlu İzin)

Eğitim Kurumu Müdürleri Yönerge 10 md(1) f
 

Ölüm İzni 

 

(Verilmesi Zorunlu İzin)

Eğitim Kurumu Müdürleri Yönerge 10 md (1)g
 

%70 engelli Çocuk İçin 10 günlük Mazeret İzni 

 

(Verilmesi Zorunlu İzin)

Eğitim Kurumu Müdürleri Yönerge 10 md(1) ğ
 

10 Günlük Mazeret İzni 

 

(Amirin Takdirine Bağlı)

İlçelerde Kaymakam İllerde Valiler  Yönerge 10 md(2) a

-MEB izin yönergesine göre öğretmenler amirin takdirine bağlı mazeret iznini yıl içinde en fazla 10 gün olarak kullanabilirler

-Amirin takdirine bağlı 10 günlük mazeret iznini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir.657 sayılı kanunun 104. maddesinin c fıkrasında  yer alan hüküm " (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde,mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gündaha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür" şeklindedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022, 09:12
YORUM EKLE