Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler, memur yıllık izinde nasıl yol izni alır, memurun yol izin hakkı kaç gündür, yol izninde amirin takdir

Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memurun Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler, memur yıllık izinde nasıl yol izni alır, memurun yol izin hakkı kaç gündür, yol izninde amirin takdir hakkı varmı

Memurun  Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memurun  Yol İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Devlet Memurları Kanununda yer alan ve memurların yıllık izinlerini kullanırken kullanabileceği izinlerden biriside DMK nın 102. maddesinde yer alan yol izni hakkıdır.Memurların yol iznini hangi durumlarda kullanabileceği,yol izninin gelecek yıla devir edip etmeyeceği,yol izninin verilmesinin zorunlu olup olmadığı v.b durumları yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Memurun 1 Yılda Kullanabileceği Yol İzin Hakkı Kaç Gündür?

657 sayılı kanunun 102.maddesinde memurların hizmet sürelerine göre 20 ve 30 gün yıllık izin hakkından bahsedildikten sonra bu sürelere zorunlu hallerde  bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği hükmüne yer verilmiştir.Kanun maddesinde gidiş ve dönüş için öngörülen 2 şer günlük izinler memurun her izine ayrılmasında verilecek bir izin olmayıp  yılda memur iznini 3-4 parça halinde kullansa bile toplam kullanılabilecek olan yol izni 4 günü geçemeyecektir.

Memura Yol İzni Vermede Amirin Takdir  Hakkı Varmı ?

Yol iznine ilişkin düzenlemeye baktığımızda 657 sayılı yasanın 102 . maddesinde yol izni "Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." şeklinde tanımlanmıştır.Kanun maddesinde zorunlu hallerde eklenebilir denmek suretiyle izin vermeye yetkili amire takdir hakkı tanındığı görülmektedir.

Amirler Hangi Durumlarda Memura  Yol İzni Verebilir?

Memura verilebilecek olan yol iznine ilişkin  62 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğin "A - Yıllık
İzinler" başlıklı bölümün 3 numaralı sırasında, ''Yasanın 102 nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.'' hükmü yer almaktadır.

İlgili açıklamaya göre memurun yol izni kullanması için iznini kullanacağı yere belli bir süre yolculuk sonunda ulaşacak olması gerektiği anlaşılmaktadır.Amirlerde memurun izne giderken yolda geçireceği sürelere göre bu izni verebilirler.

Memur Yol İzni Parça Parça Kullanılabilir mi?

Memurlar yıl içinde gerek bir defada gerekse parçalı olarak yıllık izinlerini kullanırken gidiş ve dönüş için kullanabileceği ikişer günlük yol izninin bir defada gidiş için iki gün ve dönüş için iki gün toplam dört gün olarak kullanılabileceği gibi ilk alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün daha sonra alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün veya sadece gidişte ya da dönüşte ikişer gün gibi farklı alternatiflerin kullanılması izin vermeye yetkili amirin onay vermesi halinde mümkündür.

Memurun Kullanmadığı Yol İzinleri Ertesi Yıla Devreder mi?

Memura verilecek olan yol izinleri amirlerin takdiri sonucunda verilebilen bir izin olduğundan yıl içinde izin yerine giderken yolda geçecek süreler için  amirin izni ile kullanılması mümkün iken amirin izin vermemesi veya memurun yol izni talebinde bulunmaması hallerinde bu iznin ertesi yıla devretmesi mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 23:06
YORUM EKLE