Memurun yıllık izin tarihini amir belirleyebilir mi?

memurların yıllık izin talepleri değerlendirilirken amir tarafından iş durumu v.b durumlar belirlenerek hakkaniyet çerçevesinde yıllık izin kullandırılmalıdır.

Memurun yıllık izin tarihini amir belirleyebilir mi?

memurların yıllık izin talepleri değerlendirilirken amir tarafından iş durumu v.b durumlar belirlenerek hakkaniyet çerçevesinde yıllık izin kullandırılmalıdır.

Memurun yıllık izin tarihini amir  belirleyebilir mi?

Memurun yıllık izin tarihini amir  belirleyebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 maddesinde devlet memurlarının izin haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmasına imkan tanınmıştır. Bazı durumlarda amirler memurların yıllık izin taleplerini kabul etmemekte veya istenen izin süresinden daha az izin verebilmektedirler. Amirin memurun yıllık izni hangi sürelerde kullanacağına dair takdir hakkı bulunmakla birlikte amirin bu takdir hakkını hakkaniyet çerçevesinde kullanması önem arz etmektedir. Amirin bu hakkını mobbing aracı olarak kullanması idare aleyhine tazminat davalarına sebebiyet vermektedir.Konuya ilişkin olarak verilen bir danıştay kararında amirin yıllık izindeki takdir hakkını hangi şekilde kullanabileceği ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Danıştay kararında bu durum şöyle ifade edilmiştir:

“… 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izinlerin kullanılış şeklini düzenleyen 103. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilmesi mümkün olup, ihtiyaca göre toptan veya kısım kısım kullandırılacaktır. Bu düzenleme ile, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için izin konusunda amirlere takdir yetkisi tanınmıştır. Bu takdir yetkisini kullanan amirlerin, memurların isteklerini de dikkate almak suretiyle yıllık izinlerin hangi zamanlarda ve ne şekilde kullanılacağı, kısım kısım kullanılacak ise kullanma süre ve tarihlerini de belirlemek suretiyle hizmetin aksamasına mahal vermeyecek biçimde bir planlamaya gitmeleri gerekmektedir. Bu planlamanın doğal sonucu olarak, tüm personelin istediği zamanda ve istediği biçimde izin kullanmasına imkan verilmemesi de söz konusu olabilecektir. Ancak, hizmet gerekleri gözetilerek yapılacak planlamanın doğuracağı bu tür kısıtlamaların, hukuka aykırı olmaması ve ilgililerin mağduriyetine sebebiyet vermemesi gerekir…” (16. Daire, 2016/3687 K.)

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023, 11:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
Cemil Türkmen
Cemil Türkmen - 8 ay Önce

Bu açıklamaya göre amirin yapacağı bir şey kalmıyor.

m m
m m - 8 ay Önce

bu açıklamaya göre sonucun ne olacağı muamma. kendi başınızın çaresine bakın denmiş.