Memurun Evlilik İzin Hakkı

Memurun Evlenmesi Halinde İzin Hakkı Kaç Gündür? Memur evlilik iznini ne zaman kullanabilir ,Evlilik İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Evlilik İzni Ne Zaman

Memurun Evlilik İzin Hakkı

Memurun Evlenmesi Halinde İzin Hakkı Kaç Gündür? Memur evlilik iznini ne zaman kullanabilir ,Evlilik İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Memurun Evlilik İzin Hakkı

Memurun Evlenmesi Halinde İzin Hakkı Kaç Gündür? memurun evlilik izin başvurusunu nasıl yapar, memur evlenme iznini nasıl kullanır, memura idare evlilik izni vermek zorundamı?

Devlet memuru olarak görev yapan memurlara tanınan haklardan biride memurun evlilik yapması durumunda verilen evlilik iznidir.Devlet memurlarının evlenmesi halinde kaç gün izin kullanabileceği hususu Devlet memurları kanununun 104. maddesinde düzenlenmiştir.İlgili madde de yer alan hükme göre Devlet memuru evlenmesi halinde 7 gün izin kullanabilecektir.

Memur Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Kanun maddesinde belirtildiği üzere evlilik izni devlet memurunun evlenmesi üzerine verilebilen bir izindir.Ancak bazı durumlarda çeşitli nedenlerle memurların resmi olarak nikah işlemlerini yapma tarihleri ile düğün merasimleri farklı tarihlerde olabilmektedir.Devlet memuru bu gibi durumda iznini resmi nikah yaptığı tarihte mi yoksa fiilen düğün merasimi yaptığı tarihte mi evlilik iznini kullanacaktır.Kanun maddesinde evlilik olayına istinaden verilecek olan izne ilişkin resmi nikah tarihi olarak bir ibare bulunmamaktadır.Kanaatimizce de resmi nikah tarihi ile düğün merasimi tarihleri arasında farklılık olması durumunda kamu kurumlarınca bu iznin memurun talebi üzerine resmi nikah tarihinde veya fiilen düğün yapılan tarihte verilmesinde bir sakınca olmadığı yönündedir.Ancak verilecek iznin evlilik izni olması nedeniyle bu olayların gerçekleşeceği tarihler dışında bu iznin kullanılması mümkün değildir.Ayırca evlilik izninin evlilik öncesinde kullanılması da mümkün değildir.

Memur Evlilik İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Evlilik İzni kullanmak isteyen memurun kurumuna evlilik yapacağından dolayı evlilik izni kullanmak istediği yönündeki dilekçesine istinaden bu izni kullanması mümkündür.Ancak bazı kurumlarca evlilik cüzdanı fotokopisi veya düğün davetiyesi gibi belgelerin dilekçeye eklemesi yönünde talepleri de olabilmektedir.Bu nedenle izin dilekçesi ekine ilgili belgelerin eklenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir

Memur Evlilik İzninde İdarenin Takdir Yetkisi Var mı?

Yazımızın yukarıda yer alan kısmında da anlattığımız üzere resmi nikah tarihinde veya fiilen yapılacak düğün merasimi tarihinde istenecek olan evlilik izninde idarenin takdir yetkisi bulunmamakta olup memurlarca istenen evlilik izinleri idarece verilmek zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 23:26
YORUM EKLE