Memurların izin hakları

657 devlet memurları kanununa göre memurun yıllık izin süreleri , memur babalık izni, memur analık izni, memur doğum izni, memur refakat izni

Memurların izin hakları

657 sayılı kanununa göre memur yıllık izin

657 sayılı kanuna göre devlet memuru olarak görev yapanların yıllık izin sürelerinin ne kadar olduğu 102 madde de açıklanmıştır. 

657 sayılı Kanunun Yıllık İzni düzenleyen 102''nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

Memurların Hastalık İzni ne kadar 

- Memurların hasta olmaları durumunda hastalık izni kulanma hakları vardır.  hastalık izni normal şartlarda 12 aya kadar olurken kanser ve verem gibi ağır hastalıklarda ise 18 aya kadar çıkmaktadır.

Memurların  Refakat İzni

-Memurların  (anne, baba, eş ve çocuk) refakat edilmesi gereken ciddi bir hastalığa yakalandıysa veya kaza geçirdiyse refakat izinleri vardır. Refakat izninin alınabilmesi için hastalığın veya tedavi sürecinin doktor raporu tarafından belgelenmesi şartı vardır. Belgelenmesinin ardından memurlar 3 aya kadar refakat izni alabilirler.

Memurların Mazeret İzni

-Kadın memurların doğumdan önce 8 ay ve doğumdan sonra 8 ay olmak üzere toplam 16 ay doğum izni bulunmaktadır. 

-Eşi doğum yapan erkek memurların ise kendi istekleri üzerine toplam 10 gün babalık izinleri bulunmaktadır.

-Ayrıca en az %70 engelli çocuğu olan memurların çocuğunun hastalanması üzerine 10 güne kadar mazeret izni bulunmaktadır.

YORUM EKLE