Memurlar Hastalık İzni İçin Raporu Nereden Almalı?

Memurlar Hastalık İzni İçin Raporu Nereden Almalı?, hastalık izni almak isteyen memur sağlık raporunu hangi birime vermeli, memur hastalık iznini kimden

Memurlar Hastalık İzni İçin Raporu Nereden Almalı?

Memurlar Hastalık İzni İçin Raporu Nereden Almalı?, hastalık izni almak isteyen memur sağlık raporunu hangi birime vermeli, memur hastalık iznini kimden nasıl alır hangi hastanelerden alınan raporlar hastalık izninde kullanılabilir

Memurlar Hastalık İzni İçin Raporu Nereden Almalı?

Memurlar Hastalık İzni İçin Raporu Nereden Almalı?

Memur olarak çalışan kişilerin hastalanmaları durumunda kurumlarından hastalık süresinde hastalık izni alabilmeleri alacak oldukları sağlık raporunun  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmasına bağlıdır.İlgili yönetmeliğin Hastalık raporlarının verilmesi başlıklı 5. maddesinde memurların sağlık izni için alacakları sağlık raporlarını almaları gereken sağlık kuruluşları başlıklar halinde sayılmıştır.Buna göre memurlar alacakları sağlık raporlarını

5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde;

-Kendilerini tedavi eden kurum tabipliğinden 

-Bağlı bulundukları aile hekimliğinden

-Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden

-Üniversite Hastanelerinden

-SGK ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerden  

almaları gerekmektedir.

Eğer memur çeşitli nedenlerle hastalık sebebiyle almış olduğu yukarıda sayılan kurumlardan almamış ise;

- Alınan sağlık raporlarının süresi 10 günü geçmiyor ise  ilgili raporun  SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan tek  hekim tarafından onaylanması,

-İstirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 09:04
YORUM EKLE