Memuriyetten Önce Çalışılan Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınmalıdır.

Memurluktan Önce Çalışılan Sürelerin Yıllık İzinde Değerlendirilmesi  Memuriyete yeni atanan memurların en

Memuriyetten Önce Çalışılan Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınmalıdır.

Memurluktan Önce Çalışılan Sürelerin Yıllık İzinde Değerlendirilmesi  Memuriyete yeni atanan memurların en

Memuriyetten Önce Çalışılan Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınmalıdır.

Memurluktan Önce Çalışılan Sürelerin Yıllık İzinde Değerlendirilmesi 

Memuriyete yeni atanan memurların en sık karşılaşmış olduğu sorunlardan biride yıllık izin hususudur.Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca memuriyete ilk defa atananlara memuriyette bir yıllarını doldurdukları andan itibaren yıllık izin hakkı tanınmaktadır.Daha önce sigortalı bir işte çalışmamış olanlar için bu durum doğruyken, memuriyetten önce sigortalı hizmeti olanlar için yazımızın ileri ki bölümlerinde açıklayacağımız mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan uygulama yanlış bir uygulama olmaktadır.Hatta çoğu kurumda memur daha önceki hizmetlerini birleştirmek istediğinde emeklilik bakımından daha üst kademeye geçeceği ve daha fazla emekli keseneği ödeyeceği gerekçesi ile memurun bu isteğini  daha sonraki dönemlere ertelemesi gerektiği yönünde bilgi verilmektedir.Bu şekilde memuriyetten önceki hizmetlerini memuriyete hizmetlerine ekletmeyen memurlar ise kanun ve yönetmeliklerde tanınan izin hakkından mahrum kalmaktadırlar.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde;

“Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yine Devlet Memurları Kanununun Yıllık izinlerin kullanılışı başlıklı 103 maddesinde 

 "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü yer almaktadır.

62 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin Yıllık İzinler  başlıklı bölümünde  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesinde «Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanları için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.» denilmektedir. Bu hükme göre; 1) Maddede geçen «Hizmet müddetleri » deyimi; emeklilik hükümlerine tabi eylemli hizmet sürelerinin (18 yaşın üzerinde sigorta primi ödemeler süretiyle resmi ve özel sektörde geçen süreler dahil) toplamını ifade etmektedir. Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır. hükmü ile birlikte "Bir yıllık hizmetini doldurmayan aday memurlara yıllık izin verilmeyeceği hüküm altına alınmaktadır."

Öte yandan, 154 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği yönünde hüküm bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanununda yer alan hususların açıklanması için çıkarılan Devlet Memurları Kanunu 62 ve 154 sayılı genel tebliğlerde yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde  Memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri yıllık izinlerde de dikkate alınmalıdır.

Konuyu bir örnekle de açıklamak gerekirse Devlet Memurluğundan önce özel sektörde sigortalı olarak çalışan bir kişi atanmış olduğu Devlet Memurluğu kadrosunda göreve başlar başlamaz daha önceki hizmetlerinin birleştirilmesi talebinde bulunmalı,hizmet birleştirme işlemi yapıldıktan sonra eğer hizmet birleştirmesi sonucunda hizmetine eklenen süre 1 yıl ve üzeri ise ilgili aday memura hizmet birleştirme tarihinden itibaren hak etmiş olduğu izni kullanma hakkı verilmelidir.

Eğer yapılan hizmet birleştirme işleminde çalışılan süre 1 yıldan az ise aday memurun önceki hizmetinden eksik kalan kısımı memuriyette çalışarak 1 yıla tamamladığı tarihten itibaren izin hakkı tanınmalıdır. 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 21:31
YORUM EKLE