Memur yıllık izne ne zaman hak kazanır

memur yıllık izin hakkı, memurun yıllık izni kazanma zamanı, memurluğa girmeden önce yapılan hizmetlerin memurluğa etkisi

Memur yıllık izne ne zaman hak kazanır

memur yıllık izin hakkı, memurun yıllık izni kazanma zamanı, memurluğa girmeden önce yapılan hizmetlerin memurluğa etkisi

Memur yıllık izne ne zaman hak kazanır

Memur yıllık izne ne zaman hak kazanır

657 devlet memurları kanununa göre memurların yıllık izin hakları bulunmaktadır.Memurların yıllık izin süreleri belirlenirken hizmet süreleri dikkate alınarak işlem yapılır. Memurluğa yeni atanmış ve daha önce herhangi bir hizmeti bulunmayan memurun  yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak hizmette 1 (bir) yılını tamamladığı tarih itibariyle verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

Memurluğa atanmadan önce askerlik yapmış olanların yıllık izin hakkı 

  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yıl ve üzerinde askerlik hizmeti yapmış personele aday memur dahi olsa göreve başladığı tarih itibariyle yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

Askerlik süresi bir yıl altında olanların yıllık izne hak kazanma tarihi  

 Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yılın altında askerlik hizmeti yapmış personele, askerlik süresi ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

Devlet memurluğundan önce çalışılan ve 657 sayılı kanununun 36 maddesine göre hizmet yılına değerlendirilen süreler 

Devlet memurluğuna girmeden önce eski görevlerden;

a)  Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen kadrolu sürelerin tamamı,

b) Teknik Kadroda görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

c)  Avukat olarak görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

d) Sağlık Hizmetler sınıfında görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü, yıllık izin süresi hesaplamasında kullanılır ve o hizmetler ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

 Devlet memurluğunda 10 (on) yılını dolduran personele, doldurduğu tarih itibariyle takvim yılı beklenmeden, daha önce 20 gün verilmişse 10 gün daha ilave edilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 30 (otuz) gün verilir.

YORUM EKLE