Kamu işçisi memur olarak atanırsa yıllık izni nasıl hesaplanır

kamuda işçi olarak çalışanlar memurluğa atanırsa işçilikte geçen süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?

Kamu işçisi memur olarak atanırsa yıllık izni nasıl hesaplanır

kamuda işçi olarak çalışanlar memurluğa atanırsa işçilikte geçen süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?

Kamu işçisi memur olarak atanırsa yıllık izni nasıl hesaplanır

Kamu işçisi memur olarak atanırsa yıllık izni nasıl hesaplanır

Kamu kurumlarında işçi olarak çalışanların yine kamu kurumlarına memur olarak atanması durumunda kamu işçiliğinde geçen sürelerin memurun yıllık izin sürelerinin hesaplanamasında dikkate alınıp alınmayacağı hususunu mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirme ye çalışalım.

Devlet memurlarının izin sürelerine ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunda açıklanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

102 nci madde: "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre memurlara yıllık izin verilirken hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.

Memurların yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınan sürelere ilişkin ise 154 seri nolu Tebliğ de açıklama yapılmıştır.

İlgili tebliğde "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir." hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak kamuda işçi olarak çalışan süreler işçinin memur olarak atandığı kurumundaki yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınmak zorundadırç

YORUM EKLE