Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında karar

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında karar

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında karar

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında karar

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında karar

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında karar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 30/9/2021 tarihli ve 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararında değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 30/9/2021 ibareleri 31/12/2021 şeklinde değiştirilmiştir. 29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmıştır.

Öte yandan, 22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4561

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkındaki ekli Karann yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/9/2021 TARİHLİ VE 4561 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Karannm eki Karann geçici 2 nci maddesindeki “30/9/2021” ibareleri “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Karann geçici 3 üncü maddesindeki “30/9/2021” ibareleri “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karann;

a) 1 inci maddesi, 1/10/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Karann yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatınm fonlanndan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021, 09:58
YORUM EKLE
YORUMLAR
gelir uzmanı
gelir uzmanı - 9 ay Önce

taşrada çalışan tüm emekçi gelir uzmanı kardeşlerimize derhal 3600 ek gösterge verilmelidir.

gelir uzmanı
gelir uzmanı - 9 ay Önce

taşrada çalışan ve 10 yılını doldurmuş tüm emekçi gelir uzmanı kardeşlerimize derhal 3600 ek gösterge verilmelidir.