İstifa Sonrası Dönüşlerde Yıllık İzin Hakkı

İstifa Ettikten Sonra Tekrar Memur Olarak Atanan Kişilerin Yıllık İzin Hakkı İstifa Sonrası Dönüşlerde Yıllık İzin Hakkı, istifa sonrası memurluğa

İstifa Sonrası Dönüşlerde Yıllık İzin Hakkı

İstifa Ettikten Sonra Tekrar Memur Olarak Atanan Kişilerin Yıllık İzin Hakkı İstifa Sonrası Dönüşlerde Yıllık İzin Hakkı, istifa sonrası memurluğa dönen kişilerin izin hakkı

İstifa Sonrası Dönüşlerde Yıllık İzin Hakkı

İstifa Ettikten Sonra Tekrar Memur Olarak Atanan Kişilerin Yıllık İzin Hakkı

Memur olarak çalışırken çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan istifa eden kişiler daha sonra devlet memurluğuna dönebilmektedirler.Bu şekilde tekrardan devlet memurluğuna dönen kişiler istifa etmeden önce kullanmamış oldukları yıllık izinleri tekrardan memurluğa dönmeleri halinde kullanabilirler mi?Konuya ilişkin olarak 657 sayılı kanunda yer alan yıllık izin düzenlemesi ile ilgili maddelere bakmamız gerekecektir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; “Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” denilmekte, 103 üncü maddesinde de, yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceği, cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceği belirtildikten sonra öğretmenlere, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıklarından hastalık ve mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Kanun maddesindeki düzenlemeye göre memur hak etmiş olduğu yıllık izin hakkını bir sonraki yılın sonuna kadar kullanabilmektedir.Dolayısıyla istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmış olan memurun ilgili yılda haketmiş olduğu yıllık izin zamanaşımına uğramamış olmak kaydı ile istifa sonrası tekrardan işe dönen memurca kullanılması mümkündür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse  2016 yılında memuriyetten istifa edip 2017 yılında tekrar göreve başlayan bir  personel 2016 yılında bir gün dahi fiilen çalışmış olması halinde yıllık izni hak etmiş olduğu hususundan hareketle 2016 yılına ait yıllık iznini 2017 yılında kullanabileceği, ayrıca 2017 yılında göreve başlamış olması sebebiyle de bu yıla ait izni de kullanabileceği düşünülmektedir.Ancak 2015 yılında istifa eden ve 2017 yılında tekrardan göreve dönen memurun 2017 yılında 2015 yılına ait izinleri kullanması mümkün olmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 08:50
YORUM EKLE