Hastalık İzni Memuriyet Mahalli Dışında Geçirilebilir mi?

Sağlık Raporu Alan Memur İl Dışına ve Memuriyet Mahalli Dışına Çıkabilir mi? Hastalık İzni Memuriyet Mahalli Dışında Geçirilebilir mi? memur hastalık izninde il dışına çıkabilir mi

Hastalık İzni Memuriyet Mahalli Dışında Geçirilebilir mi?

Sağlık Raporu Alan Memur İl Dışına ve Memuriyet Mahalli Dışına Çıkabilir mi?

Kamuda çalışan memurların almış oldukları hastalık izinlerini çalışmış oldukları memuriyet mahalli dışında geçirip geçiremeyeceği hususu memurlar arasında merak konusu olmaktadır.

Memuriyet mahallinde sağlık raporu alan memurun hastalık iznini memuriyet mahalli dışında geçirip geçiremeyeceği hususunda Devlet Personel Başkanlığına sorulan görüşte de Devlet Personel Başkanlığı " Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak alınmış hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından söz konusu personelin hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanmasında bir sakınca bulunmamaktadır" şeklinde görüş bildirmiştir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ

ÖZET: Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları sonucunda memura verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılıp kullanılmayacağı hususunda. ( 22.01.2013-497)

Genel Müdürlüğünüz emrinde görev yapan memur ve 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin memuriyet mahallinden almış oldukları hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanıp kullanamayacakları konusunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Hastalık ve doğum izni” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekse de mezkur Kanunun 105 inci maddesine dayalı olarak çıkarılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak alınmış hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından söz konusu personelin hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanmasında bir sakınca bulunmamaktadır

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 09:38
YORUM EKLE