Doğum sonrasına eklenecek analık izni

hamile memurun doğum öncesi kullanmadığı analık iznini doğum sonrasına aktarması

Doğum sonrasına eklenecek analık izni

hamile memurun doğum öncesi kullanmadığı analık iznini doğum sonrasına aktarması

Doğum sonrasına eklenecek analık izni

Doğum sonrasına eklenecek analık izni 

657 sayılı devlet memurları kanununa göre hamile olan memurların doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanmak üzere analık izninden faydalanma hakları bulunmaktadır.Hamile olan memurlar doktor raporu ile belgelendirmek kaydı ile doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerlerinde çalışabilirler.Doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir raporu sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık kurumundan alınabilir.Memurun doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışması durumunda doğum öncesi kullanma hakkına sahip olduğu analık iznini tekil gebelikte 5 haftalık kısmı çoğul gebelikte ise 7 haftalık kısmını doğum sonrasına aktarma hakkı bulunmaktadır.Doğum öncesi izninin doğum sonrasına aktarılabilmesi için doğum öncesi çalışmanın doktor raporuna istinaden yapılmış olması gerekmektedir.

Doğum sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler

a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir.

b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta)  doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.)  kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.     

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir.

YORUM EKLE