Devlet Memuru Üvey Çocuğu İçin Refakat İzni Kullanabilir mi?

Devlet Memuru Üvey Çocuğu İçin Refakat İzni Kullanabilir mi?, memur refakat iznini hangi yakınları için alabilir , memur çocuğu için kaç gün refakat

Devlet Memuru Üvey Çocuğu İçin Refakat İzni Kullanabilir mi?

Devlet Memuru Üvey Çocuğu İçin Refakat İzni Kullanabilir mi?, memur refakat iznini hangi yakınları için alabilir , memur çocuğu için kaç gün refakat izni alabilir

Devlet Memuru Üvey Çocuğu İçin Refakat İzni Kullanabilir mi?

Devlet Memuru Üvey Çocuğu İçin Refakat İzni Kullanabilir mi?

Bilindiği üzere devlet memuru olarak çalışanlar kanunda  yer alan yakınlarının rahatsızlanması durumunda ve yine kanunda belirlenen şartların varlığı durumunda hasta olan yakınları için refakat izni kullanabilmektedirler.Bu iznin üvey çocuk için kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığına sorulan  soruya "Bu itibarla, ilgi yazıda yer verilen somut olayda Bakanlığınız personeli …’in refakat iznine konu çocuğun annesi olmaması sebebiyle bu izin hakkından yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir" şeklinde cevap verilmiştir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

ÖZET: Devlet memuruna üvey çocuk için refakat izni verilip verilemeyeceği hk. (12/12/2012-19191)

Bakanlığınız personeli … ”in eşinin ilk evliliğinden olan oğlu için refakat izni talep ettiğini belirterek, söz konusu personele üvey oğlunun hastalığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izni verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi (a) yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. ” hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm kapsamında refakat izni memura; anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri için verilebilmekte olup, ayrıca memurun bu kişilere sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde bakmakla yükümlü olması veya bakmakla yükümlü olmasa da refakat edilmeme halinde yine bu kişiler için hayati tehlikenin söz konusu olması gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgi yazıda yer verilen somut olayda Bakanlığınız personeli …’in refakat iznine konu çocuğun annesi olmaması sebebiyle bu izin hakkından yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 21:34
YORUM EKLE