Aday memur yıllık izin hesaplama

aday memur olarak göreve başlayanların yıllık izin hakkı, aday memur ne zaman yıllık izin hakkı kazanır, memur olarak atananlar ne zaman yıllık izin

Aday memur yıllık izin hesaplama

aday memur olarak göreve başlayanların yıllık izin hakkı, aday memur ne zaman yıllık izin hakkı kazanır, memur olarak atananlar ne zaman yıllık izin kullanır

Aday memur yıllık izin hesaplama

Aday memur yıllık izin hesaplama 

aday memur olarak göreve başlayanların yıllık izin hakkı, aday memur ne zaman yıllık izin hakkı kazanır, memur olarak atananlar ne zaman yıllık izin kullanır

Aday memurun yıllık izni nasıl hesaplanır?

17 Ocak 2011 tarihinde göreve başladım ve 2012 yılı Şubat ayında adaylığım kaldırıldı. Yıllık izin kullanmak istiyorum ama 2011'e ait 20 gün izin kullandırılırken 2012'e ait izin kullandırılmıyor. 2011 yılı izinlerimi kullanabilir miyim?

657 sayılı Kanunun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, hizmetin bir yıl olması halinde yıllık izne hak kazanılabilmektedir. Hizmet kavramı ise kazanılmış hak aylık hesabında değerlendirilen hizmet süresini ifade etmektedir. Aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Bu nedenle 2011 yılı için yıllık izin kullanamazsınız. Ancak, 2012 yılı için 20 günlük izin hakkınız olup, bunu 2012 yılı içinde kullanabileceğiniz gibi 2013 yılı içinde de kullanabilirsiniz.

YORUM EKLE