5 yıl hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görev yapan memurların 1 yıla kadar aylıksız izin kullanma hakları vardır

5 yıl hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görev yapan memurların 1 yıla kadar aylıksız izin kullanma hakları vardır

5 yıl hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı

5 yıl hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı 

657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan düzenlemeye göre devlet memurlarının 5 yıllık hizmet sürelerini doldurmaları halinde aylıksız izin kullanma hakları bulunmaktadır.

En Fazla iki Defa Kullanılması şartıyla 1 Yıla Kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (E) fıkrasına göre memurun aylıksız izin kullanma hakkı bulunmaktadır.

1-Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olanlara isteği halinde en fazla iki defa kullanılması kaydıyla bir yıla kadar izin verilir.

2-Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki göre

YORUM EKLE