4 b personelin yıllık izinleri devreder mi?

4 b sözleşmeli kadrolarda görev yapan memurların kulanmadığı yıllık izinler gelecek yıla devir olur mu?

4 b personelin yıllık izinleri devreder mi?

4 b sözleşmeli kadrolarda görev yapan memurların kulanmadığı yıllık izinler gelecek yıla devir olur mu?

4 b personelin yıllık izinleri devreder mi?

4 b personelin kullanmadıkları  yıllık izinleri sonraki yıla  devreder mi?

Kamuda 4 b sözleşmeli kadroda görev yapan memurların yılı içinde kullanmadıkları yıllık izinler önceki senelerde memurlar da olduğu gibi sonraki yıla devir olmuyordu. Ancak sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda yapılan düzenleme ile 4 b sözleşmeli personellerinde yıllık izinlerinin gelecek yıla devir olmasına imkan tanınmıştır. Konuya ilişkin düzenleme sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esasların 9 maddesinde yapılmıştır.

Madde 9- (1) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.

YORUM EKLE