Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde neler değişti?

23.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhaseb Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmeliklerde; 

Kapanacak olan malmüdürlükleri belli oldu Kapanacak olan malmüdürlükleri belli oldu

Bütünleşik Kamu Mali Yonetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) Uygulama Usui ve Esaslari Hakkında Yönetmelik hükümlerine,

1 sayili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsaminda teşkilatlanmada yapilan değişikliğe ve Program bütce uygulamasına,

uyum saglanmıştır.

Ayrica, Sayıştay bulgularında yer verilen eleştirileri giremeye yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile;

Muhasebeleştirme belgesi tekleştirilerek (Muhasebe işlem Fişi); Ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişinin şekil ve iceriği yeniden belirlenmiştir.

Kamu idaresi bazinda muhasebeleştirme, raporlama ve defter olusturulmasina ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Mahsup dönemi kayit islemleri yeniden duzenlenerek, mahsuba ilişkin kayit işlemlerinin izleyen yil yerine ilgili oldugu yil hesaplarinda gösterilmesi saglanmış,süreçte sadeleştirme yapılmıştır.

Bütçe gideri hesabı ve ilgili raporlamalarda program bütçe yapısına uygun güncellemeler yapılmıştır.

Türev ürünleri işlemlerine ilişkin hesap ve işleyişler düzenlenmiştir.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasina ilişkin islemler düzenlenmiştir.

Editör: Haber Merkezi