Evlenme izni nikah tarihinde mi   düğün tarihinde mi  kullanılır

Memurların kullanabileceği mazeret izinlerinden biriside evlenme olayına bağlı olarak kullandığı evlilik iznidir. Memurlara verilen izinler mazeret bağlı olarak verilen izin olduğundan memurlar mazeret izinlerini olayın vukuu bulduğu tarihte kullanmaya başlamak zorundadır. Olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra mazaret izinlerini kullanmak mümkün değildir. Ancak memurun evlenme olayına bağlı olarak verilen evlilik izninde biraz durum farklıdır. Memur evlenme iznini nikah tarihine veya düğün tarihine göre kullanabilir. Konuya ilişkin olarakta daha önceki yıllarda verilmiş bir görüştede bu yönde görüş verilmiştir.

Gün içi hastaneye giden memur kurumuna belge vermek zorunda mı? Gün içi hastaneye giden memur kurumuna belge vermek zorunda mı?

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hk. (18/05/2011-9645)

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin hangi tarihten itibaren kullanılacağı hususunda, gerek mezkur Kanunda gerekse 15/04/2011 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğini belirten ve söz konusu mazeret izinlerinin hangi tarihte başlayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin B fıkrasında; “Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” hükmüne yer verilmiş, ancak bu izinlerin hangi tarihlerden itibaren kullanılacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin B fıkrasındaki sebeplere dayalı olarak verilen mazeret izinlerinden,
1) Evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden,
2) Babalık izni ile ölüm üzerine verilen mazeret izninin ise, söz konusu mazeretlerin vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle doğumun veya ölüm olayının meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.