Üniversitelerde disiplin kurulunun oluşumu

2547 sayılı ve 657 sayılı kanunan göre üniversitelerde görev yapan memur ve öğretim görevlileri hakkında verilecek cezalarda disiplin kurulu

Üniversitelerde disiplin kurulunun oluşumu

Üniversitelerde disiplin kurulunun oluşumu 

2547 sayılı ve 657 sayılı kanunan göre üniversitelerde görev yapan memur ve öğretim görevlileri hakkında verilecek cezalarda disiplin kurulu 

- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

-Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder.

-Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

-Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve doktor öğretim üyeleri, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde doktor öğretim üyeleri ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.

-Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.

Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır.

YORUM EKLE