memurun basına bilgi ve demeç vermesi ile ilgili danıştay kararları

memurun basına bilgi ve demeç vermesi ile ilgili danıştay kararları

memurun basına bilgi ve demeç vermesi ile ilgili danıştay kararları

memurun basına bilgi ve demeç vermesi ile ilgili danıştay kararları 

Basına Bilgi Ve Demeç Verme

1-Basına bilgi ve demeç vermek olarak yorumlanmasına olanak bulunmayan bir yazıdan dolayı disiplin cezası verilemeyeceği.

(Danıştay 10.D.Esas:1988/1504241,Karar:1989/519)

2-Öğretmen olan davacının,valiliğin icraatı ile ilgili olarak basına açıklama yaptığı gerekçesiyle disiplin cezası ile cezalandırıldığı işlemde,davacının Eğit-Sen Sendikası temsilcisi  sıfatıyla verdiği demecin,öğretmenlik görevine ilişkin olmamakla birlikte devlet memuru olması nedeniyle hizmetin özelliğine aykırı olan,amirleri suçlayıcı bu davranışına disiplin cezası verilmesi yerinde ise de,suçla ceza arasında adil bir denge bulunması gerektiğinden daha hafif bir ceza verilmesi gerektiği.

(Danıştay 8.D.Esas:1993/1617 ,Karar:1993/4214)

3-Devlet memuru olan ve aynı zamanda sendika şube sekreteri olan davacının basına bilgi ve demeç vermek eylemi nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği.

(Danıştay 12.D.Esas:1996/3534,Karar:1998/1579)

YORUM EKLE