Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 237 nci maddesinin (e)fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmeleri halinde sözleşmeli olarak geçen sürelerinin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş verdi. Kanunun 36 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında kullanılan "memuriyete geçirilmeleri" ibaresinin sınavla ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsadığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 09:55
YORUM EKLE