kamu konutları ile ilgili örnek danıştay kararları 

kamu konutları yönetmeliği danıştay örnek karar, memur lojmanda kardeşi ile birlikte oturabilir mi,

kamu konutları ile ilgili örnek danıştay kararları 

kamu konutları ile ilgili örnek danıştay kararları 

1-Bekar memurun kendisine tahsis edilen lojmanda evli kardeşiyle birlikte oturabileceği.

(Danıştay 8.D. Esas: 1994/2736  ;  Karar : 1995/1193)

2-Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinin II.Grup 7/A bendinde,Bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevli müfettişlerin görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanlar arasında sayılmaması yolundaki noksan düzenlemenin iptali

(Danıştay İdari D.D.G.K. Esas:1989/23 ; Karar:1990/15)

3-Kamu Konutları Yönetmeliğinin,görev tahsisli konutlarda oturmayı belli bir süre ile sınırlamadığı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1989/1713 ; Karar: 1989/1677)

4-2946 sayılı Yasa görev tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabileceğini öngördüğünden idarenin bir tamimle farklı düzenlemeye gitmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.Esas: 1990/2155 ; Karar: 1990/2060)

5- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinin 1.paragrafında yer alan hüküm ile kamu kurum ve kuruluşlarına görev tahsisli konut tahsis edilecek eşdeğerde ek görev unvanı belirleme yetkisi verildiği,cetvelde belirlenen görev unvanlarının çıkarılması yetkisi verilmediği.

(Danıştay 8.D.Esas: 1997/3963 ; Karar: 1999/78

6-T.R.T.Genel Müdürlüğü İnceleme ve Araştırma Kurul üyelerine görev tahsisli konut tahsis edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay İdari D.D.Gn K.Esas:1995/215,Karar:1999/1810

(Danıştay İdari D.D.Gn K.Esas:1995/219,Karar:1999/1814

YORUM EKLE