DENETİM VE İNCELEME YETKİLİ DEFTERDARLIK UZMANLARINI DANIŞTAY DA HAKLI BULDU

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan sonra Danıştay da haklı buldu.

Danıştay 2. Dairesi 83 Sayılı CBK’nın ilgili maddesinin ayrımcılık yasağının ihlali niteliğinde olduğuna ve eksik düzenleme nedeniyle Anayasa’ya aykırılık oluşturduğuna karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra denetim kadrosunun 3’te 2’sini oluşturan bahse konu denetim elemanları kararların ardından “muhasebe denetmeni” unvanına geçiş imkânı sağlayacak yasal bir düzenleme bekliyor.

83 Sayılı CBK ile Ne Olmuştu?

25.08.2021 tarih ve 83 sayılı CBK ile Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisini haiz Defterdarlık Uzmanları arasında ayrıma gidilerek sadece 659 Sayılı KHK (2011) öncesi Muhasebe Denetmeni/Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlara Muhasebe Denetmeni unvanı tanınmıştı.

659 Sayılı KHK’dan sonra mesleğe atanan ve 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarına ise muhasebe denetmeni unvanı tanınmamış ayrıca anılan uzmanların yetkileri kaldırılmış ve statü kaybına uğratılarak denetledikleri birimlerin astı olarak atamaları yapılmıştı.

Danıştay 2. Dairesi tarafından; 83 Sayılı CBK’nın ilgili maddesi ile denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanlarına nesnel ve haklı bir neden yokken bu hakkın tanınmamasının ayrımcılık yasağının ihlali niteliğinde olduğu ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanları yönünden eksik düzenleme nedeniyle mezkûr CBK’nın ilgili maddesinin Anayasa'nın 10. Maddesine aykırı olduğu kanısına ulaşılarak Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. (Danıştay 2.Dairesi E:2022/1840)

Bahse konu denetim elemanlarını daha önce Kamu Denetçiliği Kurumu da haklı bularak: “Yapılacak mevzuat düzenlemesi ile denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına ‘Muhasebe Denetmeni’ unvanına geçiş hakkı verilmesi yönünde Tavsiyede Bulunulmasına” karar vermiştir. (Karar Tarihi: 10.06.2022, Başvuru No: 2022/2479, Sayı: 2022/7557-S.22.11579.)

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Haklı Beklentisi

Danıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararla haklılıkları açıkça ortaya konulan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları (119 Kişi):

Haklı beklentilerinin göz önüne alınmasını, kamu personel kaynağının israf edilmesinin de önüne geçilerek kamu harcamalarının teftişi alanında yetişmiş denetim elemanı vasfıyla eşitleri ile yine aynı unvanda birleşmeyi, “Muhasebe Denetmeni” unvanına atanmalarına ilişkin bir yasal düzenleme yapılmasını talep etmektedirler.

Kamu Denetçiiliği Kurumu kararı için tıklayınız

Danıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız