2547 40 b ile görevlendirilenler 40 d görevlendirmesi yapılır mı?

2547 sayılı Kanıuı’un 40 inci maddesinin (b) fikrası uyarınca görevlendirilen öğretim üyelerinin aynı Kanıuı’un 40 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca ayrıldıkları üniversitede görevlendirilmelerinin uygun olmadı

2547 40 b ile görevlendirilenler 40 d görevlendirmesi yapılır mı?

2547 40 b ile görevlendirilenler 40 d görevlendirmesi yapılır mı?

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21.12.2011 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 40/b maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyelerinin aynı Kanun'un 40/d maddesi uyarınca ayrıldıkları üniversitede görevlendirilmelerinin uygun olmadığına; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 09.01.2013 tarihli toplantısında ise 21.12.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kumlu toplantısında alınan söz konusu kararın geri alınmasına karar verilmişti.

Bu defa Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.04.2015 tarihli toplantısında “09.01.2013 tarihli Yürütme Kurulu Kararının iptal edilmesi ve 2547 sayılı Kanıuı’un 40 inci maddesinin (b) fikrası uyarınca görevlendirilen öğretim üyelerinin aynı Kanıuı’un 40 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca ayrıldıkları üniversitede görevlendirilmelerinin uygun olmadığına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

YORUM EKLE