2547 tabi öğretim görevlisi aylıktan kesme cezası hesaplanması

2547 sayılı kanuna tabi olarak çalışan öğretim görevlilerine aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda aylığın hangi unsurlarından kesinti yapılır ?

2547 tabi öğretim görevlisi aylıktan kesme cezası hesaplanması

2547 tabi öğretim görevlisi aylıktan kesme cezası hesaplanması 

2914 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde makam tazminatına, ek 3 üncü maddesinde yükseköğretim tazminatına ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde de temsil tazminatına hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendinde memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığına, (C) bendinde görev tazminatına, 2 nci maddesinde yabancı dil tazminatına, ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında da ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemelerin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, öğretim elemanlarının brüt aylığından yapılacak olan kesintinin hesabında, aylık gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödeme, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, yükseköğretim tazminatı ile varsa akademik teşvik ödeneği, yabancı dil tazminatı, makam, temsil veya görev tazminatlarının toplamının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE